Politika privatnosti

 1. UVOD

Ova Politika privatnosti (u nastavku: ’’Politika privatnosti’’) definiše načine na koje Friends&plants d.o.o. Beograd može da prikuplja i obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Značenje pojedinih termina koje koristimo u ovoj Politici privatnosti:

Time što posećujete našu interet stranicu, prijavljujete se za neki od naših događaja, sarađujete sa nama, prijavljujete se za naše usluge ili na drugi način stupate u interakciju sa nama, možemo da prikupimo ili obradimo vaše podatke o ličnosti. Mi smo vrlo posvećeni tome da štitimo i sačuvamo u tajnosti bilo kakve informacije koje su na taj način prikupljene, kao i tome da se uvek pridržavamo važećih zakona.

 1. NAŠI KONTAKT PODACI:

Friends&plants d.o.o. Beograd, Lazarevački put broj 23, 11030 Beograd-Čukarica, matični broj: 21697729, PIB: 112556743, je Rukovalac podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) (u nastavku: ’’Zakon’’).

adresa: Lazarevački put broj 23, 11030 Beograd, Srbija

e-pošta: info@friendsandplants.com

 1. PODACI KOJE MOŽEMO DA PRIKUPLJAMO

Možemo da prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti koje ste nam vi lično dali, koje smo prikupili od trećih lica sa kojima blisko sarađujemo ili iz javno dostupnih izvora.

 1. SVRHE OBRADE

Prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 1. PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti po sledećim pravnim osnovima:

 1. OTKRIVANJE PODATAKA O LIČNOSTI

Možemo da otkrijemo vaše podatke o ličnosti:

 1. PRENOS I OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI VAN TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE

Možemo da prenosimo vaše podatke o ličnosti primaocima koji se nalaze van Republike Srbije, odnosno našim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka. Takav prenos podataka se odvija primenom sledećih mera bezbednosti:

– Vlada Srbije je usvojila Odluku o Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, a to su države i međunarodne organizacije koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka i države, delovi njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodne organizacije za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

U takvim slučajevima, učinićemo sve da vaši podaci o ličnosti dobiju odgovarajući nivo zaštite, što uključuje primenu Standardnih ugovornih klauzula koje je usvojio i doneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za prenos u zemlje koje nisu označene kao zemlje koje pružaju primereni nivo zaštite. Standardne ugovorne klauzule dostupne su na srpskom jeziku na sledećem linku:

https://www.poverenik.rs/sr/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B84/3251-%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BAa-%D0%BE-%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B0.html. Za više informacija o korišćenju Standardnih ugovornih klauzula možete nas kontaktirati putem info@friendsandplants.com .

U drugim slučajevima, vaše podatke o ličnosti možemo preneti van teritorije Republike Srbije samo na osnovu vašeg izričitog pristanka.

 1. VREME ČUVANJA

Čuvamo vaše podatke o ličnosti samo onoliko koliko je osnovano potrebno da ispunimo svrhe za koje smo ih prikupili ili dobili, ili da bismo postupili u skladu sa zakonskim zahtevima/obavezama. Kad je pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti vaš pristanak, podataka o ličnosti čuvamo sve dok ne povučete vaš pristanak.

 1. ZAŠTITA I BEZBEDNOST

Preduzimamo mere predostrožnosti da zaštitimo vaše podatke o ličnosti od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene i uništenja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da zaštitimo informacione sisteme na kojima čuvamo vaše podatke o ličnosti i zahtevamo od naših obrađivača podataka, po osnovu ugovora, da štite vaše podatke o ličnosti.

 1. VAŠA PRAVA

Osim izvesnih izuzetaka i ograničenja predviđenih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, imate sledeća prava:

Ako želite da iskoristite bilo koje od gore navedenih prava ili imate bilo kakvo pitanje o tome, molimo da nas kontaktirate slanjem poruke na adresu:  info@ friendsandplants.com

 1. KOLAČIĆI

Koristimo kolačiće i slične tehnologiije kako bismo obezbedili da od naše internet stranice/website-a dobijete maksimum. Pomoću kolačića možemo takođe da prikupljamo i informacije o tome kako koristite našu internet stranicu/website i o vašem ponašanju na internetu. Vrste podataka koje prikupljamo na ovaj načim mogu obuhvatati vaše prethodno odredište, vrstu pretraživača, operativni sistem, korišćeni pretraživač, kao i trajanje vaše posete internet stranici. Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće i slične tehnologije i kako to možete da kontrolišete, molimo vas da pogledate našu Politiku kolačića objavljenu u dnu Internet stranice.

Za više informacija o tome kako da onesposobite e-mail praćenje, molimo vas da odete na sledeći link

(https://www.wikihow.com/Stop-Email-Trackinghttps://nordvpn.com/blog/how-to-block-email-tracking/https://www.hongkiat.com/blog/detect-disable-email-tracking/), ili do dokumentacije vaše e-mail prijave (ako je koristite) ili vašeg e-mail servis provajdera (ako koristite internet pretraživač da čitate e-mail).

 1. LINKOVI KA DRUGIM INTERNET STRANICAMA

Internet stranica može da sadrži linkove ka internet stranicama trećih lica. Mi ne kontrolišemo takve internet stranice, ne nalazimo se ni u kakvom poslovnom odnosu sa njima, ne odobravamo takve internet stranice i ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja proiziđe iz sadržaja tih internet stranica. Linkovi ka drugim internet stranicama dati su samo kao pogodnost i preporučujemo da na ovim internet stranicama trećih lica pročitate Uslove korišćenja i Politiku privatnosti koji se na tim internet stranicama i nalaze.

 1. IZMENE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika privatnosti možemo da ažuriramo s vremena na vreme. Ažurirana Politika privatnosti biće objavljena na odgovarajućim Internet stranicama ili će vam biti data na zahtev.

 1. Lice zaduženo za zaštitu podataka

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti: Tamara Đurić
Adresa: Lazarevački put broj 23, 11030 Beograd, Srbija sa naznakom ’’za Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti’’
Mail: info@friendsandplants.com

Telefon: +38163230569