Bacamo hranu (neke zabrinjavajuće statistike)

Posted on: 19 04 2022

Gruba procena govori da se u SAD svake godine baca 30-40% proizvedene hrane. Deo te količine se baca pre nego što se uopšte preradi ili čak pokupi sa useva, dok ostali deo biva bačen od strane konzumenata.

Pored samog gubitka hrane koja je u pojedinim delovima sveta i dalje deficitarna, bacanje hrane ima značajan uticaj na prirodnu okolinu i klimu na planeti. U izradi ovog članka korišćeni su podaci Agencije za zaštitu životne sredine (EPA) i i Uprave za hranu i lekove (FDA) Sjedinjenih američkih država, kao i Ujedinjenih nacija.

Image Credit: www.thistle.co

Hrana koja se baci u svetu zauzima 28% svih useva i 24% sveže vode. Dok više od 800 miliona ljudi u svetu živi na nedovoljnoj ishrani, hrana koja se baca bi mogla da prehrani oko 2 milijarde ljudi.

Ova situacija predstavlja ne samo humanitarni već i klimatski problem. Naime, hrana koja se na deponijama raspada proizvodi metan, gas koji je 30 puta jači u stvaranju efekta staklene bašte od ugljen dioksida.

Ako bi računali bačenu hranu kao državu, ona bi bila na trećem mestu najvećih emitera gasova koji stvaraju efekat staklene bašte, odmah iza SAD i Kine. Kada bi čitava planeta mogla da prestane sa bacanjem hrane, to bi dovelo do smanjenja emisije gasova za 8%.